Home » Εγκύκλιος για Δημοτική: Κλείσιμο εργασιών σχολικής χρονιάς 2020-2021
Γονεις δημοτικης εκπαιδευσης Γονεις προδημοτικης Εκπαιδευσης

Εγκύκλιος για Δημοτική: Κλείσιμο εργασιών σχολικής χρονιάς 2020-2021

vivlia se thrania
Θέμα: Κλείσιμο εργασιών σχολικής χρονιάς 2020-2021

Η σχολική χρονιά 2020-2021 ήταν μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά για όλους και όλες μας. Κάτω από συνθήκες πανδημίας αναγκαστήκαμε να διαφοροποιήσουμε τον τρόπο λειτουργίας των σχολείων και μεταξύ άλλων να στερήσουμε από τους/τις μαθητές/μαθήτριές μας ευχάριστες, ανέμελες και δημιουργικές στιγμές και δραστηριότητες όπως εκδρομές, θεατρικές παραστάσεις, σχολικές γιορτές κ.ά. Παρόλα αυτά, τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί μας με πείσμα και επιμονή κατάφεραν υπό τις περιστάσεις να ανταποκριθούν θετικά στις πολλαπλές προκλήσεις της πανδημίας, να λειτουργήσουν αντισταθμιστικά και προσθετικά στη μάθηση και την αγωγή των παιδιών μας, διασφαλίζοντας πρώτιστα την υγεία και μεριμνώντας για την ασφάλεια όλων.

Γ ια να είναι εφικτή η ομαλή λήξη της παρούσας σχολικής χρονιάς καθώς και η ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, θα πρέπει, στο επίπεδο της κάθε σχολικής μονάδας, να διεκπεραιωθούν και να ολοκληρωθούν συγκεκριμένες εργασίες, πριν από το κλείσιμο των σχολείων. Οι εργασίες αυτές αναφέρονται και επεξηγούνται στη συνέχεια.

1. Συμπλήρωση και εκτύπωση Δελτίων Φοίτησης, Ενδεικτικών, Απολυτηρίων, Πιστοποιητικών Παρακολούθησης

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, παρακαλείστε να εφαρμόσετε όσα αναφέρονται στην εγκύκλιο με αρ. φακ. 15.16.05/2 και ημερ. 16.02.2021 (αρ. εγκυκλίου στο διαδίκτυο ypp11855).

Σε ό,τι αφορά στα Νηπιαγωγεία, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

– Ενδεικτικό δίνεται στα παιδιά που ολοκληρώνουν την Προδημοτική τάξη και θα μεταβούν στην Α’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου

– Δελτίο Φοίτησης (Προδημοτική τάξη) δίνεται στα παιδιά που φοίτησαν στην Προδημοτική τάξη, αλλά θα συνεχίσουν τη φοίτησή τους στο Νηπιαγωγείο με αναστολή φοίτησης και

– Δελτίο Φοίτησης (Υποχρεωτική Προδημοτική Εκπαίδευση) δίνεται στα μικρότερα παιδιά Υποχρεωτικής Προδημοτικής Εκπαίδευσης.

Σημειώνεται ότι όλα τα έντυπα [Δελτίο Φοίτησης (Υποχρεωτική Προδημοτική Εκπαίδευση), Δελτίο Φοίτησης (Προδημοτική τάξη), Ενδεικτικό Νηπιαγωγείου (Προδημοτική τάξη), Ενδεικτικό Δημοτικού Σχολείου, Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου, Πιστοποιητικό Παρακολούθησης Ειδικού Σχολείου, Περιγραφική Αξιολόγηση Ειδικού Σχολείου] είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης – Έντυπα (.http://www.moec. gov. cy/dde/entipa.html).

2. Τελετές αποφοίτησης και φωτογραφίσεις μαθητών/ριών

Η βελτίωση της επιδημιολογικής εικόνας της χώρας επιτρέπει τόσο την πραγματοποίηση τελετών αποφοίτησης όσο και τις φωτογραφίσεις παιδιών, νοουμένου, όμως, ότι θα τηρηθούν αυστηρά συγκεκριμένες οδηγίες και προϋποθέσεις που θα δοθούν σε σχετική εγκύκλιο που θα ακολουθήσει. Η εγκύκλιος αυτή ετοιμάζεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τις υπόλοιπες διευθύνσεις εκπαίδευσης του Υ.Π.Π.Α.Ν.

3. Σχολική Έκθεση Προόδου (Σ.Ε.Π.) – Αποτίμηση σχολικής χρονιάς

Υπενθυμίζεται ότι με βάση την εγκύκλιο με αρ. φακ. 7.19.09.3 ημερ. 29.11.2019 (αρ. εγκυκλίου στο διαδίκτυο vpp10063), η Σ.Ε.Π. συμπληρώνεται για το δεύτερο τετράμηνο της σχολικής χρονιάς μέχρι τις αρχές Ιουνίου, για κάθε παιδί που φοιτά από την προδημοτική μέχρι και την Στ’ τάξη του δημοτικού σχολείου και αρχειοθετείται στο σχολείο. Στη συνέχεια, και με βάση το περιεχόμενο της Σ.Ε.Π., οι εκπαιδευτικοί ενημερώνουν προφορικά τους γονείς/κηδεμόνες σχετικά με την πρόοδο των παιδιών τους.

Η Σ.Ε.Π. αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο αποτίμησης της προόδου του κάθε παιδιού κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και προσδιορισμού του βαθμού επίτευξης των βασικών επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων της σχολικής εκπαίδευσης ανά τάξη και μαθητή/μαθήτρια. Οι ιδιαιτερότητες της φετινής σχολικής χρονιάς αναδεικνύουν ακόμη περισσότερο τόσο την ανάγκη αυτή όσο και την προσθετική αξία της λειτουργικής αξιοποίησης της Σ.Ε.Π. για την εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των καθορισμένων επιδιώξεων ή δεικτών, αλλά και τον προσδιορισμό τυχόν κενών και αδυναμιών που θα αποτελέσουν τη βάση για τον προγραμματισμό της διδασκαλίας στην επόμενη τάξη ή βαθμίδα.

Συνεπώς, στο διάστημα που απομένει μέχρι το τέλος της παρούσας σχολικής χρονιάς αναμένεται ότι θα συνεχισθεί και θα εντατικοποιηθεί η προσπάθεια για επίτευξη όλων των προκαθορισμένων στόχων και μεγιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Παράλληλα, αναμένεται ότι θα καταβληθεί συστηματική προσπάθεια για αποτίμηση της τελικής προόδου τόσο για κάθε μαθητή/μαθήτρια ξεχωριστά όσο και σε επίπεδο τμήματος και σχολικής μονάδας, κατά τρόπο που τα αποτελέσματά της να μπορούν να αξιοποιηθούν και να διευκολύνουν τις ίδιες τις σχολικές μονάδες και τους/τις εκπαιδευτικούς στον προγραμματισμό της διδασκαλίας για τη νέα σχολική χρονιά. Προς αυτή την κατεύθυνση η

Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης θα καταθέσει, μέχρι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, συγκεκριμένες προτάσεις, εισηγήσεις και υλικό για κάθε γνωστικό αντικείμενο, μέσω των αντίστοιχων ομάδων εργασίας.

4. Φύλαξη βιβλίων που απαιτούνται για την επόμενη σχολική χρονιά

4.1 Βιβλία που αξιοποιούνται την παρούσα σχολική χρονιά

Προτού φύγουν οι μαθητές/μαθήτριες, θα πρέπει να συγκεντρωθούν από το σχολείο και να παραμείνουν σε αυτό, όλα τα βιβλία που θα χρησιμοποιηθούν από τα παιδιά και κατά την επόμενη σχολική χρονιά. Διευκρινίζεται ότι:

Τα βιβλία που θα χρησιμοποιηθούν από τα παιδιά και τη νέα σχολική χρονιά καθορίζονται στη σχετική εγκύκλιο με αρ. φακ. 7.22.20.1/9 ημερ. 23.02.2021 (αρ. εγκυκλίου στο διαδίκτυο ypp11885).
Η φύλαξη των βιβλίων αποτελεί ευθύνη των σχολείων και όχι των παιδιών. Οι δάσκαλοι/δασκάλες ή/και οι Διευθυντές/Διευθύντριες, οι Διευθύνοντες/ουσες των σχολείων θα πρέπει να αποφύγουν να ζητήσουν από τα παιδιά να φυλάξουν στο σπίτι τα βιβλία, που απαιτείται η χρήση τους και την επόμενη σχολική χρονιά, καθώς ενδέχεται να χαθούν. Επομένως, όλα τα βιβλία, που στους καταλόγους παραγγελιών σημειώνονται με τους κωδικούς αριθμούς (2), (3), (4) ή (9), θα πρέπει να μαζευτούν από τους/τις δασκάλους/ες, στο τέλος της παρούσας σχολικής χρονιάς, και να δοθούν στα παιδιά με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
Στα σχολεία που λειτουργούν δύο Κύκλοι, τα βιβλία με κωδικό αριθμό (3) ή (9) που δίνονται, δηλαδή, τη μία χρονιά στην Γ’ τάξη και απαιτείται η χρήση τους την επόμενη χρονιά από τα ίδια παιδιά που θα είναι στην Δ’ τάξη, θα πρέπει να συγκεντρωθούν από τον/τη Διευθυντή/Διευθύντρια του Κύκλου Α και να παραδοθούν στον/στη Διευθυντή/ Διευθύντρια του Κύκλου Β, πριν από τη λήξη της σχολικής χρονιάς, για να τα μοιράσει στα παιδιά της Δ’ τάξης με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
Όλα τα βιβλία δασκάλου/ας, που σημειώνονται με τον κωδικό αριθμό (5) στους καταλόγους παραγγελιών, και όλα τα βιβλία που θα χρησιμοποιούνται και σε επόμενες χρονιές, που σημειώνονται στους καταλόγους παραγγελιών με κωδικό αριθμό (6), (7) ή (8), συγκεντρώνονται στο σχολείο. Επισημαίνεται ότι τόσο το Υ.Π.Π.Α.Ν της Κύπρου όσο και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας δεν προβαίνουν σε επανεκδόσεις των βιβλίων αυτών, γι’ αυτό η φύλαξη και η συντήρησή τους είναι απαραίτητες. Τα συγκεκριμένα βιβλία είναι περιουσία του σχολείου και πρέπει να παραμένουν στο σχολείο.
Όσα βιβλία αποσύρθηκαν από τον κατάλογο παραγγελιών και με σχετικές εγκυκλίους δόθηκαν οδηγίες για αξιοποίησή τους ως βιβλία αναφοράς κατά τις επόμενες σχολικές χρονιές, επίσης φυλάσσονται στο σχολείο.
4.2 Παραλαβή διδακτικών βιβλίων για την επόμενη σχολική χρονιά

Στο πλαίσιο των προσπαθειών μας για ομαλή έναρξη της σχολικής χρονιάς 2021-2022, η Αποθήκη του Υ.Π.Π.Α.Ν. έχει αρχίσει την αποστολή των βιβλίων/τετραδίων/επίσημων βιβλίων και εντύπων που παραγγέλθηκαν για τη νέα σχολική χρονιά. Επομένως:

Κάθε φορά που γίνεται παραλαβή διδακτικών βιβλίων, τετραδίων, επίσημων βιβλίων ή/και εντύπων από την Αποθήκη του Υ.Π.Π.Α.Ν., είναι απαραίτητο, να γίνεται καταμέτρηση και να συμπληρώνεται, χωρίς καθυστέρηση, η στήλη 9 της Δήλωσης Αναγκών Διδακτικών Βιβλίων, Τετραδίων, Επίσημων Βιβλίων και Εντύπων. Έτσι θα ενημερώνεται αμέσως η Αποθήκη, η Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων (Υ.Α.Π.) και η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης για τις εκκρεμότητες που υπάρχουν, σε ό,τι αφορά στην αποστολή των βιβλίων, τετραδίων, εντύπων. Σχετικές οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση της στήλης 9, υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Υ.Α.Π.: http://www.pi.ac.cy/yap (Ηλεκτρονικές Παραγγελίες Διδακτικών Βιβλίων, Τετραδίων, Επίσημων Βιβλίων και Εντύπων για τα Δημοτικά Σχολεία ή τα Νηπιαγωγεία, ανάλογα).
Μαζί με τα βιβλία, η Αποθήκη του Υ.Π.Π.Α.Ν. επισυνάπτει και κατάλογο, όπου καταγράφει τα βιβλία που αποστέλλονται. Ο κατάλογος αυτός παραμένει στο αρχείο του σχολείου. Δεν χρειάζεται να συμπληρώνεται και να αποστέλλεται πίσω στην Αποθήκη. Αυτό που χρειάζεται, όμως, οπωσδήποτε, είναι να συμπληρώνεται η στήλη 9 στην ηλεκτρονική παραγγελία, όπως αναφέρεται παραπάνω.
Τονίζεται ότι, για πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές Παραγγελίες Διδακτικών Βιβλίων, Τετραδίων, Επίσημων Βιβλίων και Εντύπων για τα Δημοτικά/Ειδικά Σχολεία ή τα Νηπιαγωγεία, ανάλογα, πρέπει να χρησιμοποιείται ο εξαψήφιος κωδικός αριθμός που αποστάλθηκε στα σχολεία, μέσω ταχυδρομείου, τον Απρίλιο του 2015. Για οποιοδήποτε πρόβλημα ενδεχομένως προκύψει με τον κωδικό αριθμό του σχολείου, καλείται ο/η Διευθυντής/Διευθύντρια ή ο/η Διευθύνων/ουσα να επικοινωνήσει, τηλεφωνικώς, με τον Συντονιστή της Υ.Α.Π. κ. Χρίστο Παρπούνα, στο τηλέφωνο 22402452.
Αφού καταμετρηθούν τα βιβλία, τετράδια, έντυπα και ενημερωθεί ο σχετικός ηλεκτρονικός κατάλογος, αυτά θα πρέπει να φυλαχθούν σε ασφαλές μέρος, για να δοθούν στους/στις μαθητές/μαθήτριες και εκπαιδευτικούς τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

5. Μη πραγματοποίηση εκδρομών και άλλων εκδηλώσεων
Καλούνται οι Διευθυντές/Διευθύντριες, πριν από τη λήξη της σχολικής χρονιάς, σε περίπτωση που εισέπραξαν χρήματα από τους/τις μαθητές/μαθήτριες κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς για εκδρομές/επισκέψεις/θέατρα κ.λπ., να τα επιστρέψουν, αφού, λόγω της πανδημίας, δεν πραγματοποιήθηκαν οι εκδρομές/θεατρικές παραστάσεις κ.λπ. που προγραμματίζονταν.

Σημειώνεται ότι, μπορεί, έπειτα από συνεννόηση με τον οικείο Σύνδεσμο Γονέων και την οικεία Σχολική Εφορεία, τα χρήματα που εισπράχθηκαν να φυλαχθούν από τη Σχολική Εφορεία για τον ίδιο σκοπό για την επόμενη σχολική χρονιά. Οπωσδήποτε, όμως, πρέπει να επιστραφούν στους/στις μαθητές/μαθήτριες της Στ’ τάξης και στους/στις μαθητές/ μαθήτριες που εξασφάλισαν μετεγγραφή, αφού τα συγκεκριμένα παιδιά δεν θα είναι στο σχολείο σας τη νέα σχολική χρονιά.

6 Έλεγχος σχολικής περιουσίας

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς γίνεται έλεγχος όλης της σχολικής περιουσίας. Τα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία ελέγχουν τη σχολική περιουσία σε συνεργασία με την οικεία Σχολική Εφορεία. Σχετικά με τον έλεγχο αυτό, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Μετά τον έλεγχο περιουσίας, γίνεται καταγραφή και ενημέρωση των σχετικών επίσημων βιβλίων.
Όλα τα βιβλία, διδακτικά μέσα (ψηφιακοί δίσκοι, εικόνες κ.λπ.) και ο εξειδικευμένος εξοπλισμός (τροχοκαθίσματα, ξύλινα καθίσματα, εξειδικευμένα θρανία, αναλόγια κ.λπ.), τα οποία αγοράζονται από το Υ.Π.Π.Α.Ν. και αποστέλλονται στα σχολεία, όπως και όσα αγοράζονται από τις Σχολικές Εφορείες, από το ίδιο το σχολείο ή δωρίζονται στο σχολείο από διάφορους φορείς, αποτελούν περιουσία του σχολείου και θα πρέπει να καταγράφονται στο βιβλίο βιβλιοθήκης ή στο βιβλίο περιουσίας του σχολείου, ανάλογα.
Σε περίπτωση που υπάρχει εξειδικευμένος εξοπλισμός, ο οποίος έχει παραχωρηθεί σε παιδί με ειδικές ανάγκες και δεν χρησιμοποιείται πλέον ή έχει αντικατασταθεί, θα πρέπει να ενημερωθεί, πριν από τη λήξη της σχολικής χρονιάς, η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης με σχετική επιστολή ή με σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: dde-tpe-eidiki@schools.ac.cy. Στη συνέχεια, αφού ελεγχθεί η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο εξοπλισμός, ενημερώνεται σχετικά ο/η Συνδετικός/ή Λειτουργός Υποστηρικτικής Τεχνολογίας. Κατά την παράδοση του εξοπλισμού στον/στη Συνδετικό/ή Λειτουργό:
– Συμπληρώνεται το Έντυπο ΕΕ 9Γ από τον/τη Διευθυντή/Διευθύντρια και τον/τη Συνδετικό/ή Λειτουργό, φωτοτυπείται και καταχωρίζεται στο Βιβλίο Περιουσίας του σχολείου (σελ. «Ατομικός Εξοπλισμός»).

– Σημειώνεται στο Βιβλίο Περιουσίας, στη στήλη «Παρατηρήσεις», η ημερομηνία παράδοσης του εξοπλισμού και ότι παραδόθηκε στο Υ.Π.Π.Α.Ν.

7. Συμπλήρωση εντύπου ΔΔΕ 41 για το Ταμείο Διευθυντή (αφορά μόνο τα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία)

Πριν από τη λήξη της σχολικής χρονιάς 2020-2021 αποστέλλεται στην οικεία Σχολική Εφορεία απολογισμός των δαπανών (έντυπο ΔΔΕ 41) που έγιναν από το Ταμείο του Διευθυντή, καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Υπενθυμίζεται ότι δεν απαιτείται η αποστολή αντιγράφου στο γραφείο του Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης. Επισημαίνονται, σχετικά, τα ακόλουθα:

Στο έντυπο ΔΔΕ 41 «Αναλυτική κατάσταση εσόδων-εξόδων Ταμείου Διευθυντή» καταγράφονται τα έσοδα (προηγούμενο υπόλοιπο, φετινό έμβασμα/κατάθεση από την οικεία Εφορεία, πιθανοί τόκοι) και τα έξοδα της χρονιάς (έξοδα τήρησης λογαριασμού, έξοδα για έκδοση βιβλιαρίου επιταγών, ημερομηνία και αριθμός επιταγής που εκδόθηκε, ημερομηνία και αριθμός τιμολογίου/απόδειξης, είδος και ποσό κάθε αγοράς/ επιδιόρθωσης/επισκευής που διενεργήθηκε).
Το συγκεκριμένο έντυπο αποστέλλεται στη Σχολική Εφορεία μαζί με όλα/ες τα/τις σχετικά/ές τιμολόγια/αποδείξεις.
Στο εν λόγω έντυπο δεν είναι αρκετό να καταγράφεται ο/η προμηθευτής/προμηθεύτρια ή η εταιρεία που ανέλαβε κάποια επιδιόρθωση στο σχολείο, αλλά θα πρέπει να καταγράφεται και το προϊόν που αγοράστηκε ή το είδος της εργασίας που διενεργήθηκε. Επίσης, δεν είναι αρκετό να σημειώνεται, στα προϊόντα που αγοράστηκαν, «Διάφορα» ή «Διάφορα υλικά» ή «Αναλώσιμα» ή «Εξοπλισμός σχολείου» ή «Εκπαιδευτικό υλικό». Χρειάζεται να καθορίζεται το είδος των προϊόντων που αγοράστηκαν π.χ. «Υλικά τέχνης», «Αναλώσιμα για το μάθημα της Αγωγής Υγείας
– Οικιακής Οικονομίας» κ.λπ., ώστε να μπορεί να γίνεται έλεγχος από τη Σχολική Εφορεία, αναφορικά με την ορθή διαχείριση του συγκεκριμένου Ταμείου.

Στο έντυπο σημειώνεται η ημερομηνία συμπλήρωσής του και όχι η τελευταία ημέρα του σχολείου ή οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία.
Είναι σημαντικό το έντυπο να αποστέλλεται πριν από τη λήξη της σχολικής χρονιάς, γιατί με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς πιθανόν να υπάρξει αλλαγή στη Διεύθυνση του σχολείου και να δημιουργηθούν πρακτικές δυσκολίες. Αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση του/της Διευθυντή/Διευθύντριας ή του/της Διευθύνοντα/ουσας που υπηρετεί στο συγκεκριμένο σχολείο την παρούσα σχολική χρονιά η συμπλήρωση του εντύπου για τη σχολική χρονιά 2020-2021.
Εξίσου σημαντικό είναι να συμπληρώνεται το συγκεκριμένο έντυπο και όχι οποιοσδήποτε άλλος πίνακας που ετοιμάζεται από το σχολείο.
Υπενθυμίζεται ότι δεν μπορούν να καλυφθούν από το Τ αμείο Διευθυντή δαπάνες όπως για παράδειγμα:
– αγορά αναμνηστικών δώρων για μαθητές/μαθήτριες ή φιλοξενούμενους/ καλεσμένους/ξένους

– αγορά επίπλων

– αγορά και εγκατάσταση κλιματιστικών

– εκδόσεις του σχολείου (προσκλήσεις, ημερολόγια, ενθύμια, λευκώματα, τρίπτυχα, περιοδικά, παραμύθια κ.λπ.)

– εκδρομές/επισκέψεις/θεατρικές παραστάσεις

– έξοδα φιλοξενίας (κεραστικά, δώρα, ανθοδέσμες κ.λπ.) για διάφορες εκδηλώσεις και καλεσμένους

– στεφάνια (μνημόσυνα, δοξολογίες κ.λπ.)

– κύπελλα, μετάλλια

– φιλανθρωπικές δωρεές κ.ά.

8. Αποσύνδεση ηλεκτρικών συσκευών, ηλεκτρονικών υπολογιστών και ασύρματου δικτύου Wi-Fi

Οι Διευθυντές/Διευθύντριες και οι Διευθύνοντες/ουσες πρέπει να μεριμνήσουν πριν από την αποχώρηση των εκπαιδευτικών για τις θερινές διακοπές, ώστε να αποσυνδεθούν όλες οι ηλεκτρικές συσκευές και όλοι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και να απενεργοποιηθεί το ηλεκτρικό κουδούνι του σχολείου. Είναι, επίσης, απαραίτητο να απενεργοποιηθούν όλα τα πιθανά σημεία παροχής ασύρματου δικτύου Wi­Fi (modems, routers, access points), στην περίπτωση που τέτοια σημεία υφίστανται στα σχολεία τους.

Νοείται ότι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και οι ηλεκτρονικές συσκευές που είναι απαραίτητες για την εργασία του/της γραμματέα/ως παραμένουν σε λειτουργία, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι, από την παρούσα σχολική χρονιά, η γραμματεία εργάζεται και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

9. Αλληλοενημέρωση Διευθυντών/Διευθυντριών, Διευθυνόντων/Διευθυνουσών

Είναι απαραίτητο οι Διευθυντές/Διευθύντριες και Διευθύνοντες/ουσες που μετατίθενται/ μετακινούνται/τοποθετούνται σε νέα σχολεία, να λαμβάνουν βασική, τουλάχιστον, ενημέρωση για το σχολείο που θα αναλάβουν τη νέα σχολική χρονιά. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια ενημέρωσης των νέων Διευθυντών/Διευθυντριών, Διευθυνόντων/Διευθυνουσών από αυτούς/ές που διαδέχονται, προσδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα όπως είναι:

το αρχείο του σχολείου
οι κωδικοί πρόσβασης σε διάφορες πλατφόρμες,
παιδιά με ειδικές ανάγκες (με/χωρίς συνοδό, με/χωρίς ατομικό εξοπλισμό κ.λπ.)
εκκρεμότητες, προβλήματα, τρέχοντα ζητήματα κ.λπ.
Χρειάζεται, παράλληλα, να γίνεται ο ανάλογος έλεγχος και η παράδοση της περιουσίας του σχολείου.

Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται η αναγκαία συνέχεια και συνέπεια στη διοίκηση, οργάνωση και ομαλή λειτουργία του σχολείου. Για διευκόλυνση της διαδικασίας

αλληλοενημέρωσης και παράδοσης, επισυνάπτεται ενδεικτικός κατάλογος με διάφορα θέματα που θα ήταν καλό να συζητηθούν μεταξύ των Διευθυντών/Διευθυντριών, Διευθυνόντων/Διευθυνουσών. Ο κατάλογος μπορεί να διαφοροποιηθεί, ώστε να εξυπηρετεί την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Η αλληλοενημέρωση και παράδοση πρέπει να γίνει πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

11. Λήξη παρούσας σχολικής χρονιάς και έναρξη νέας σχολικής χρονιάς

Η παρούσα σχολική χρονιά λήγει για τους/τις μαθητές/μαθήτριες στις 16 Ιουνίου 2021 και για τους/τις εκπαιδευτικούς στις 18 Ιουνίου 2021.

Η έναρξη της σχολικής χρονιάς 2021-2022, αναμένεται να αρχίσει κανονικά, δηλαδή, στις 6 Σεπτεμβρίου 2021 για τους/τις εκπαιδευτικούς και στις 13 Σεπτεμβρίου 2021 για τους/τις μαθητές/ μαθήτριες.

Με την ευκαιρία αυτή, σας ευχαριστώ και σας συγχαίρω για τη συνεχή προσπάθεια που καταβάλλατε, καθ’ όλη τη σχολική χρονιά, για την ομαλή λειτουργία των σχολείων Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης παρόλες τις αντίξοες συνθήκες που κληθήκατε να αντιμετωπίσετε.

Δρ Μάριος Στυλιανίδης Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης

Κοιν.:

Γ.Ε.Δ.Ε. : Π.Λ.Ε., Γραφείο Δ.Δ.Ε.

: Π.Λ.Ε. Επαρχιακά Γραφεία Δημοτικής Εκπαίδευσης : Συντονιστή Υ.Α.Π.

: Προϊστάμενο Αποθήκης Υ.Π.Π.Α.Ν.

: Ο.Ε.Δ.Ε.

: Π.Ο.Ε.Δ.

: Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης : Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων : Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, Τ.Θ. 17113, 2261 Λατσιά : Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Σχολικών Εφορειών, Τ.Θ. 51550, 3506 Λεμεσός : Ένωση Κοινοτήτων, Τ.Θ 25466 , 1310 Στρόβολος : Σχολικές Εφορείες Δημοτικής Εκπαίδευσης

Κατάλογος θεμάτων για ενημέρωση και αντικειμένων για παράδοση

Ενημέρωση

Προφίλ σχολείου Κτηριακή κατάσταση Χώροι σχολείου και τρόπος χρήσης Θέματα πειθαρχίας

Μαθητές/Μαθήτριες με ειδικές ανάγκες

Μαθητές/Μαθήτριες με αυξημένες πιθανότητες για λειτουργικό αναλφαβητισμό Διδακτικό προσωπικό (ειδικότητες, ανάγκες)

Γραμματέας

Καθαρίστριες

Συνεργασία με Σύνδεσμο Γ ονέων/Κηδεμόνων Συνεργασία με Σχολική Εφορεία

Συνεργασία με φορείς της τοπικής κοινότητας ή και ευρύτερα

Ετήσιοι απολογισμοί έργου Σχολείου

Έργα/δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη

Σύστημα αρχειοθέτησης

Ταμειακές καταστάσεις

Υλικοτεχνική υποδομή και ανάγκες (βιβλιοθήκες μαθητών/ριών, εκπαιδευτικών, διδακτικά μέσα ανά μάθημα)

Κατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, διαδραστικοί πίνακες, βιντεοπροβολείς)

Ατυχήματα μαθητών/ριών (εκθέσεις γεγονότων, αλληλογραφία, ομαδική ασφάλιση κ.λπ.)

Παράδοση

Σφραγίδα

Αρχείο (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή)

Ελεγμένα βιβλία περιουσίας

Μαθητολόγια

Μητρώα

Επίσημα Βιβλία/Αρχεία Σχέδια Βελτίωσης Σχολικής Μονάδας Σχέδια Πρόληψης Παραβατικότητας Σχέδια Περιβαλλοντικής Αγωγής

Ωρολόγια Προγράμματα προηγούμενων ετών (σε ηλεκτρονική μορφή)

Τηλεφωνικό αρχείο (συνεργάτες σχολείου, Σύνδεσμος Γονέων, Σχολική Εφορεία, Σύμβουλοι Υ.Π.Π.Α.Ν. κ.ά.) Κωδικοί πρόσβασης σε διάφορες πλατφόρμες